Skip to main content

SKM VOCATIONAL TRAINING OFFICER

Graduan akan diterapkan dengan kemahiran kepimpinan, keupayaan pengurusan dan profesionalisme yang diperlukan untuk jawatan pengurusan peringkat permulaan. Gabungan latihan teori dan praktikal juga menyediakan graduan untuk kejayaan jangka panjang dan kemajuan kerjaya dalam industri.

Program ini membolehkan graduan mengaplikasi dan mengkaji semula prinsip pengurusan dan kemahiran teknikal yang berkaitan dengan industri untuk mewujudkan dan membangunkan profesional yang mampu melaksanakan pelbagai fungsi pengurusan dalam operasi kemahiran serta penyeliaan dan menyediakan graduan yang seimbang dengan kesedaran teori dan pengalaman praktikal untuk meningkatkan kualiti industri kemahiran dan setara dengannya.

1. Teaching And Learning Implementation
2. Competency Curriculum Development
3. Competency Assessment Development
4. Teaching And Learning Materials Development
5. Co-Curriculum Activities Implementation
6. Training Facilities Safety And Security Administration
7. Instructional Delivery

 • Berumur antara 16 hingga 40 tahun
 • Boleh membaca, mengira dan menulis.
 • Minat dalam bidang yang diambil.
 • Sihat fizikal dan mental
 • Tenaga Pengajar Bidang Kemahiran
 • Penyeliaan
 • Fasilitator Bidang Kemahiran
 • Pembangunan WIM Bidang Kemahiran
 • Sertakan Kod(+60) cth: 6019-12345678
 • cth. : atikah@gmail.com
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.