Skip to main content

SKM PELUKIS PELAN SENIBINA

Pelukis seni bina, juga dipanggil penggubal, melaksanakan beberapa tugas yang sama seperti arkitek dan sering bekerja dengan arkitek. Pelukis pelan, menyediakan lukisan Computer Aided Design And Drafting (CADD). Mewakili arkitek di tapak pembinaan, memastikan pembina mematuhi spesifikasi reka bentuk dan memberi nasihat tentang pembetulan reka bentuk, di bawah pengawasan arkitek. Seorang pelukis seni bina menyediakan lukisan teknikal terperinci, pelan bangunan dan struktur. Seorang pelukis seni bina bekerja di bawah arahan seorang arkitek. Apabila seorang arkitek mencipta konsep, pelukis seni bina memikirkan spesifikasinya.

Di bawah penyeliaan arkitek dan jurutera, pelukis seni bina menggunakan komputer untuk memodelkan bentuk dan dimensi bangunan yang dicadangkan dan sistem dalam bangunan. Gambar rajah dan cetak biru yang mereka cipta mungkin menyatakan jenis bahan yang akan digunakan, dan mesti diserahkan kepada dan diluluskan oleh arkitek penyelia. Sesetengah penggubal pakar dalam merangka pelan tindakan untuk bangunan komersial, kediaman atau perindustrian. Penggubal seni bina biasanya bekerja di dalam rumah di pejabat, dan biasanya bekerja semasa waktu perniagaan biasa. Walaupun mereka mungkin diambil bekerja oleh industri tertentu, tiga perempat daripada penggubal seni bina bekerja oleh firma seni bina dan kejuruteraan.

Walau bagaimanapun, penggubalan boleh digunakan untuk banyak bidang lain selain pembinaan dan seni bina. Penggubalan boleh digunakan untuk membuat lukisan litar atau reka bentuk mekanikal. Lukisan cadd seorang pelukis termasuk butiran dan spesifikasi teknikal seperti bahan, dimensi dan prosedur. Selain menggunakan cadd, pelukis juga menggunakan kalkulator, jadual dan buku panduan teknikal.

Jenis kerja pelukis pelukis bergantung pada bidang kepakarannya. Sebagai contoh, pelukis seni bina menghasilkan lukisan untuk projek pembinaan baharu. Mereka mungkin pakar dalam bangunan kediaman atau komersial atau dalam jenis bahan yang digunakan, seperti keluli, kayu atau konkrit bertetulang. Penggubal awam menyediakan lukisan untuk digunakan dalam projek kejuruteraan awam utama, seperti pembinaan lebuh raya dan jambatan, sistem kumbahan dan projek kawalan banjir. Bidang penggubalan biasa termasuk aeronautik, elektronik dan seni bina.

Pelukis-pelukis seni bina boleh memohon untuk menjadi pelukis seni bina berdaftar, dengan syarat calon telah memenuhi syarat minimum 18 tahun dalam bekerja sebagai pelukis dan perlu mendapatkan pengesyoran daripada arkitek profesional / pelukis-pelukis bangunan. Calon mesti menduduki dan lulus peperiksaan yang dikendalikan oleh lembaga arkitek malaysia.

 1. Architectural Draughting Schematic Drawing
 2. Architectural Draughting Submission Drawing
 3. Architectural Draughting Tender / Construction Drawing
 4. Architectural Draughting As-Built Drawing
 5. Architectural Draughting Measured Drawing
 6. Supervisory And Administrative Function
 7. Architectural Graphic Communication
 8. Architectural Model Making
 • Berumur antara 16 hingga 40 tahun
 • Warganegara Malaysia
 • Boleh membaca, mengira dan menulis.
 • Minat dalam bidang yang diambil.
 • Sihat fizikal dan mental
 • Pelukis Plan Seni Bina
 • Penolong Jurubina
 • Jurubina Bebas
 • Kerani Tapak Pembinaan
 • Juruteknik Bangunan
 • Pelukis Ilustrasi Senibina
 • Pembuat Model Bangunan
 • Penyelia Tapak
 • Kontraktor
 • Sertakan Kod(+60) cth: 6019-12345678
 • cth. : atikah@gmail.com
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.