Skip to main content

SKM GEOMATIK DAN UKUR TANAH

Sijil Kemahiran Malaysia bagi program Geomatics & Land Surveying adalah merupakan satu program profesion yang berkait rapat dengan bidang sains pengukuran dan pengurusan maklumat spatial. Geomatics berkait rapat dengan ​pengukuran, perolehan, pemperolehan dan pempaparan ​data spatial ​fizikal Bumi dan alam bina. ​Antara bidang utama yang dirangkumi Geomatics adalah sains pemetaan, sistem pentadbiran tanah, Visu​alisasi alam sekitar, geodesi, fotogrametri, remote sensing dan pengukuran.​

Program adalah untuk menghasilkan graduan dan tenaga kerja yang berpengetahuan dan berkemahiran di dalam bidang pengajian selari dengan keperluan semasa dan hasrat negara. Selain itu, ia juga menunjukkan kebolehan penyelesaian masalah di dalam bidang pengajian secara inovatif, kreatif dan kerja berpasukan melalui pendekatan pembelajaran sepanjang hayat. Sebagai tambahan, graduan juga mempunyai kemahiran berkomunikasi dengan berkesan, mengurus maklumat dengan baik dan bekerjasama dengan kumpulan berasaskan kerja serta tanggungjawab sosial.

(COCU)

 1. Cadastral Survey
 2. Engineering Survey
 3. Underground Utility Detection Survey
 4. Land Survey Health, Safety and Environment (HSE) Handling
 5. Land Survey Supervision
 • Berumur antara 16 hingga 40 tahun
 • Warganegara Malaysia
 • Boleh membaca, mengira dan menulis.
 • Minat dalam bidang yang diambil.
 • Sihat fizikal dan mental
 • Pembantu Jurukur Tanah
 • Pembantu Pengurus Projek Ukur Tanah
 • Pembantu Pengumpul Maklumat Data Spatial
 • Editor Data Peta/Spatial
 • Tenaga Pengajar
 • Pengurusan Sumber Alam
 • Pembantu Tadbir Tanah
 • Pembantu Jurukur Hidrografi
 • Sertakan Kod(+60) cth: 6019-12345678
 • cth. : atikah@gmail.com
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.