Skip to main content

SIJIL MODULAR

Bagi Sijil Modular ini, GSI telah ditauliahkan untuk CU03- Manual Facial Services. Program Modular merupakan program latihan singkat (3 – 6 bulan) yang berasaskan proses kerja sebenar merangkumi aspek praktikal. Program jangka pendek seperti ini dapat meningkatkan kemahiran sedia ada atau mempelajari pelbagai kemahiran baharu.