Skip to main content

KSI SARAWAK

PENGENALAN

Objektif utama penubuhan Pusat Bertauliah Geomatika di Kuching Sarawak adalah menyediakan tenaga kerja mengikut keperluan industri sejajar dengan perkembangan  teknologi dan keperluan pembangunan Negara. Program yang ditawarkan di Kenyalang Skills Institute adalah SKM Geomatik dan Ukur Tanah.

VISI

Melatih para pelatih bidang skm dengan optimum bagi memenuhi keperluan  kerja semasa dan negara.

MISI

  1. Melatih pelatih ditahap optimum bagi memenuhi keperluan kerja dan Ketrampilan pelatih bermandiri selepas sesi latihan
  2. Meningkatkan keboleh pasaran pelatih sehingga 100% bekerja selepas Tamat pengajian atau sambung belajar ke peringkat lebih tinggi.

FASILITI DAN KEMUDAHAN

PROGRAM YANG DITAWARKAN DI KSI, SARAWAK