Skip to main content

GSI KUALA LUMPUR

PENGENALAN

Pusat Bertauliah Geomatika ditubuhkan 2002 di bawah Geomatika EduGroup Sdn Bhd (833609-W). No kod Pusat Bertauliah : L00632 . Objektif utama penubuhan PB Geomatika adalah menyediakan tenaga kerja mengikut keperluan industri sejajar dengan perkembangan  teknologi dan keperluan pembangunan Negara.

VISI

Melatih para pelatih bidang skm dengan optimum bagi memenuhi keperluan  kerja semasa dan negara.

MISI

  1. Melatih pelatih ditahap optimum bagi memenuhi keperluan kerja dan Ketrampilan pelatih bermandiri selepas sesi latihan
  2. Meningkatkan keboleh pasaran pelatih sehingga 100% bekerja selepas Tamat pengajian atau sambung belajar ke peringkat lebih tinggi.

FASILITI DAN KEMUDAHAN

PROGRAM YANG DITAWARKAN DI GSI, KUALA LUMPUR

**Program yang sedang dibangunkan