Skip to main content

GEOMATIKA TVET COLLEGE KENINGAU (GTCK)

PENGENALAN

Geomatika TVET College Keningau (GTCK) atau nama lama adalah GSI Keningau  ditubuhkan di bawah Geomatika EduGroup Sdn Bhd (833609-W).

Ahli Lembaga Pengarah adalah terdiri daripada :

  1. Prof. Datuk. Sr. Dr. Mohaizi bin Mohamad
  2. Encik Mazrin Rohizaq bin Che Rose

GSI bertujuan menyedia dan memberi peluang latihan kemahiran kepada pelajar lepasan PMR / SPM / SPMV dalam bidang kemahiran secara amnya bagi memenuhi permintaan tenaga kerja mengikut keperluan industri sejajar dengan perkembangan  teknologi dan keperluan pembangunan Negara.

MISI:

Melatih para pelatih dalam bidang skm dengan optimum bagi memenuhi keperluan  kerja semasa dan negara.

VISI: 

1. Melatih pelatih ditahap optimum bagi memenuhi keperluan kerja dan ketrampilan pelatih bermandiri selepas sesi latihan.

2. Meningkatkan keboleh pasaran pelatih sehingga 100% bekerja selepas tamat pengajian atau sambung belajar ke peringkat lebih tinggi.

FASILITI DAN KEMUDAHAN

PROGRAM YANG DITAWARKAN DI GEOMATIKA TVET COLLEGE KENINGAU (GTCK)

 

**Program yang sedang dibangunkan